ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Αναλαμβάνω την σκηνοθεσία και την οργάνωση παραγωγής σε Μουσικά Βίντεο.

Οι υπηρεσίες μου περιλαμβάνουν:

  • Σκηνοθεσία
  • Αισθητική του μουσικού βίντεο σε συνεργασία πάντα με τον καλλιτέχνη
  • Διόρθωση χρωμάτων
  • Εύρεση συνεργείου και εξοπλισμού
el