ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ PROJECT

ΑΡΟΔΟΥ
Με την υποστίρηξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου & το Υπουργείου Πολιτισμού

Ποιοι είμαστε χωρίς τις μνήμες μας; Αν χάσουμε τις μνήμες μας, αν ξεχάσουμε αυτά που έχουμε ζήσει, τις εμπειρίες μας, παύουμε να είμαστε εμείς και ξεκινάμε από την αρχή ως ένας άγραφος πίνακας (tabula rasa);

el